Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Διαχείριση αιτιάσεων

Σεμινάριο διάρκειας 5 εκπαιδευτικών ωρών με θέμα «Διαχείριση αιτιάσεων», σύμφωνα με τις πράξεις 3/2013 και 122/2014 της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, 16:00-20:15, με εισηγήτρια τη δικηγόρο Κωνσταντίνα Λόντου, τ. διευθύντρια του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην ασφαλιστική επιχείρηση για τον τρόπο διαχείρισης των αιτιάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Επίσης, είναι η ενημέρωση για το ποιες είναι οι απαιτήσεις σε οργανωτικές δομές στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης και  ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για αυτούς που αδυνατούν να προσαρμοσθούν.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε όλα τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών, μέλη Δ.Σ., υπευθύνους κανονιστικής συμμόρφωσης, επικεφαλής διαχείρισης αιτιάσεων
 • σε υπευθύνους υποκαταστημάτων ασφαλιστικών εταιρειών Ε.Ε. και τρίτων χωρών, καθώς και σε στελέχη αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών
 • σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο την εξυπηρέτηση πελατών −είτε σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών είτε σε επίπεδο δικτύου− αλλά και σε στελέχη κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers)
 • σε όσους έρχονται σε επαφή με τον «πελάτη» (εσωτερικό & εξωτερικό)
 • σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του σεμιναρίου
 • τέλος, το σεμινάριο ενδιαφέρει και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες στα δύο τελευταία σεμινάρια που διοργάνωσε το ΕΙΑΣ στις 22 & 31/3/2016 με θέμα «Η διαδικασία εκτίμησης και αντιμετώπισης αιτιάσεων – Customer Service Excellence».

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.

Θεματολογία σεμιναρίου:

 • Πεδίο εφαρμογής των πράξεων του διοικητή
 • Κατευθυντήριες γραμμές ΕΙΟPA
 • Έννοιες & βασικοί  ορισμοί
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας & πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων
 • Οργανωτικές υποχρεώσεις των εταιρειών
 • Διαδικασία και τρόπος διαχείρισης
 • Έκθεση & ελάχιστα στοιχεία αυτής

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 70 € για τα μέλη του ΕΙΑΣ και σε 80 € για τα μη μέλη, ενώ για τις εταιρείες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (3 ή περισσότερα άτομα) το κόστος διαμορφώνονται σε 60 € για τις εταιρείες μέλη του ΕΙΑΣ και σε 70 € για τις εταιρείες μη μέλη.

Ειδικά για τους συμμετέχοντες στα δύο πρόσφατα σεμινάρια που διοργάνωσε το ΕΙΑΣ στις 22 & 31/3/2016, με θέμα: «Η διαδικασία εκτίμησης και αντιμετώπισης αιτιάσεων – Customer Service Excellence», το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 50 €.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *