ΕΛΤΑ: Διαγωνισμός για ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησης

Ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησης.

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας για 2 έτη ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο 320292_2016 – 198560 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *