ΟΛΠ: Διαγωνισμός για πρόσθετη περίθαλψη 372 εργαζομένων

Διαγωνισμό για την ανάθεση ασφαλιστικών υπηρεσιών πρόσθετης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των 372 εποπτών, αρχιεργατών και λιμενεργατών του διενεργεί ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ την Τρίτη 24 Απριλίου 2016.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 285.696 ευρώ για δύο έτη, με δυνατότητα μίας επιπλέον ετήσιας παράτασης.

Αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο Διαγωνισμός ΟΛΠ 3-2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *