Active Delta: «Το αύριο διασφαλίζεται σήμερα»

Mια πορεία «προσωπική», χωρίς  πολλά πρόσωπα και συνεργάτες, αλλά με σημαντικό χαρτοφυλάκιο και συνεχή ανάπτυξη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά διανύει η μεσιτική εταιρεία Active Delta.  Δημιούργημα του Γιώργου Αργυρίδη ο οποίος μέσα από την δική του άποψη για το επάγγελμα, την ατομική του προσέγγιση στα πράγματα και τις αρχές επί των οποίων κινείται έχει δώσει στην εταιρεία του ένα βηματισμό ο οποίος αποβαίνει σε όφελος των πελατών του αλλά και του νομικού προσώπου.

Ο Γιώργος έχει περάσει όλα τα στάδια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καταδεικνύοντας και την μεθοδική του πορεία αλλά και την διάθεση να προχωρήσει στο επάγγελμα προσφέροντας τη δική του «άποψη» το δικό του «χρώμα».

Το 1992 κάνει τα πρώτα βήματα στον χώρο της διαμεσολάβησης, ξεκινώντας συνεργασία ως διαμεσολαβητής <ασφαλιστής Ζωής» στην γνωστή τότε AGF ΚOSMOS. Εκεί έλαβε την γνώση του ασφαλιστικού προϊόντος, ενώ παράλληλα εξελίχθητε τόσο παραγωγικά όσο στην ιεραρχία διαβάθμισης των πωλήσεων της εταιρίας ως επόπτης διαμεσολαβητών (unit manager).
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο της αποκλειστικής συνεργασίας με την AGF ΚOSMOS ξεκινά εκ νέου, θεωρώντας ότι πλέον θα μπορούσε να αναπτυχθεί κ να προσφέρει έργο με μια εναλλακτική μορφή διαμεσολάβησης ‘ως ασφαλιστικός πράκτορας’. 

Έτσι και έγινε, δημιούργησε την Future Markets η οποία λειτούργησε αρκετά χρόνια στην αγορά και πάλι σημειώνοντας τα απαραίτητα βήματα ανάπτυξης ώστε να γίνει εφαλτήριο για το επόμενο βήμα το οποίο και έγινε.
Το 2008 ξεκινά μια νέα δημιουργία . . . την μεσιτική εταιρεία Active Delta ins. brokers ltd. 

Το όνομα της εταιρίας επιλέχθηκε συνειδητά εκφράζοντας την γενικότερη φιλοσοφία του, δηλαδή το ενεργό τρίγωνο της διαμεσολάβησης μεταξύ Εταιρίας – Διαμεσολαβητή – Πελάτη. 

Ως βάση και κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη εργασιών στην ασφαλιστική αγορά εισέρχεται με την ύψιστη βαθμίδα διαμεσολάβησης. <του μεσίτη ασφαλίσεων>.  

Μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα, προσφέρει, «Αμερόληπτες και χρήσιμες υπηρεσίες» τις οποίες επιτυγχάνει μέσω της διαρκούς ενημέρωσης ,εκπαίδευσης κ μετεκπαίδευσης επί του αντικειμένου, και βέβαια μέσα από την πολύ-ποικιλότητα κ τον συνδυασμό των προϊόντων της ασφαλιστικής αγοράς.

Ευφυολόγημα της εταιρίας (slogan) είναι :Active delta ”γιατί το αύριο διασφαλίζεται σήμερα”  συμπληρώνοντας ότι «μπορείς να εργάζεσαι για κάτι που σε ευχαριστεί προσφέροντας υπηρεσίες κ καλύπτοντας ανάγκες σε ανθρώπους που σε χρειάζονται, προσδίδοντας παράλληλη διάσταση κοινωνικού έργου.

Ως μεσιτική εταιρεία η Active Delta εξυπηρετεί δυναμικά το πελατολόγιό της που ανέρχεται σε περισσότερους από 1500 ενεργούς πελάτες. Η εσωτερική της δομή έχει δύο κατηγορίες χαρτοφυλακίων τα εταιρικά και τα προσωπικά, μέσω των οποίων και αναπτύσσει «διασταυρούμενα» τις εργασίες της.

Έμφαση κυρίως δίνει στον τομέα της Υγείας, περιουσίας, αυτοκίνητων, κ ευθυνών τρίτων  προωθώντας σχετικά προϊόντα. & ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον κλάδο «νομικής προστασίας» καθώς σύμφωνα με τον κ. Αργυρίδη «προστατεύει κ προφυλάσσει τα συμφέροντα του καταναλωτή». 

Οι καλύψεις των εταιρειών που επιλέγει είναι μέσα από διαδικασίες, πιστεύοντας πάντα ότι «μέσα από την εξυπηρέτηση των ανθρώπων δημιουργείται αφ ενός μια προστιθέμενη αξία κ αφ εταίρου  ένα σημαντικό έργο το όποιο απολαμβάνουν Τόσο η ίδια την Active Delta και οι συνεργαζόμενοι πελάτες της όσο και η ασφαλιστική αγορά.

Συνέντευξη
Γιώργος Αργυρίδης
Ιδιοκτήτης Active Delta

Τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων αναδεικνύει ο ιδιοκτήτης της Active Delta κ. Γιώργος Αργυρίδης, που ως επαγγελματίας ασφαλιστής εμμένει στην αξία της διαμεσολάβησης εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα δίαυλο ανοικτής επικοινωνίας της  αγοράς με τους ασφαλισμένους αλλά και τους δυνητικούς πελάτες.
Θεωρεί ότι υπάρχει μέλλον στην ασφάλιση το οποίο βέβαια εξαρτάται κυρίως από τις αυτόνομες προσπάθειες του κάθε επαγγελματία, σε συνάρτηση με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ως λειτουργός του κλάδου, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων που επιλέγει σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους προς ασφάλιση.    

– Με βάση την εμπειρία που έχετε πιστεύετε ότι η αγορά σήμερα επιτρέπει ανάπτυξη στον επαγγελματία;

Η ανάπτυξη δείχνει να είναι περιορισμένη… Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν δυνατότητες για αυτούς που κινούνται στοχευμένα με γνώμονα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.  Πιστεύω ότι η μεθοδικότητα και  η ορθολογιστική ανάλυση των αναγκών από τον διαμεσολαβητή σε συνάρτηση με την θετική και ουσιαστική συναίνεση του καταναλωτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

– Οι μεσίτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά;

Οι μεσίτες αποτελούν έναν από τους κύριους δίαυλους επικοινωνίας και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς. Οι μεσίτες  έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με προϊόντα της εγχώριας αλλά και της αλλοδαπής αγοράς. Μην ξεχνάτε ότι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες έχουν δημιουργήσει μεσιτικές εταιρίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού.

– Εσείς φέρνετε προϊόντα από το εξωτερικό;

Η δυνατότητα υπάρχει, ωστόσο εμείς δεν έχουμε κάνει ενέργειες εξόδου προς την αλλοδαπή, κινούμαστε μόνο στην ελληνική αγορά. Στα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι πιθανόν θα είναι πρόσφορο για εμάς το έδαφος  για ένα τέτοιο «άνοιγμα».

– Από άποψη προϊόντων ποια είναι η εικόνα της ελληνικής αγοράς; Λείπουν προϊόντα;

Θεωρώ ότι η ελληνική αγορά έχει ποικιλία και πληθώρα προϊόντων. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ μεμονωμένων οι ομαδοποιημένων παροχών (τύπου πακέτο) καλύπτοντας της ανάγκες  του με χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα η αύξηση της ευγενούς άμιλλας και ανταγωνισμού των ασφαλιστικών εταιριών σε συνάρτηση με τους αντασφαλιστές, πιστεύω ότι θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα στον καταναλωτή τόσο σαν παροχές όσο και σαν τιμή.

– Εσείς κάνετε επιλογή καλύψεων ή προτείνετε πακέτα;

Η δουλειά μας είναι να αναγνωρίζουμε ανάγκες, να βρίσκουμε που είναι το πρόβλημα και να προτείνουμε λύσεις. Δεν είμαστε υπέρ της άποψης να πουλήσουμε απλά ένα προϊόν. 

Η φιλοσοφία μας συνίσταται στο  να καλύψουμε συνειδητά την ανάγκη του πελάτη και να του δώσουμε τη δυνατότητα, να εξελίξει την σύμβαση σε σχέση με της ανάγκες του, μέσα από συνεργασία μας.

Χάνετε πελάτες;

Κατά καιρούς έχουμε απώλειες πελατών. Γενικότερα θα παρατηρούσα ότι η απώλεια πελατών έγκειται στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στον κλάδο του αυτοκίνητου. Στις μεγαλουπόλεις οι άνθρωποι έχουν χάσει την επικοινωνία και προσπαθούν να την αναπληρώσουν τεχνικά μέσω ελεγχόμενων ηλεκτρονικών μέσων, κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τα σημεία των καιρών και τις περιστάσεις, με κίνητρο το άμεσο κέρδος και με εργαλείο την  άμεση πώληση (direct sales)  από άμεσα συνδεδεμένα υπολογιστικά συστήματα (online) εντείνουν -ή προωθούν- την τάση αυτή, απομακρύνοντας τους καταναλωτές από την συνεργασία τους με τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην διαμεσολάβηση, οδηγώντας τους θεωρώ σε πρόσκαιρες λύσεις ανάγκης.

Εκ του αποτελέσματος καθημερινά παρατηρώ σε σχέση με τους πελάτες μας ότι η ανθρωπινή προσωπική επαναπροσέγγιση τους έχει ευεργετικά αποτελέσματα για εμάς , καθώς επανέρχονται για να ξαναδημιουργήσουν συνεργασία πάλι μαζί μας, έχοντας πλέον αντιληφθεί ότι οι ανάγκες προσδιορίζονται και  τυχόν προβλήματα λύνονται με συζήτηση και δεν αντιμετωπίζονται ψυχρά .. . μέσα από ένα τηλεφωνικό κέντρο ή μέσα από προκατασκευασμένες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλήματος. (sales procedure)

– Συνεργάζεστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες;

Με την πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών.

– Βρίσκετε διαφορές μεταξύ τους;

Βέβαια οι διαφορές προσδιορίζονται : σε σχέση με τα προϊόντα (παροχές – τιμές – απαλλαγές)– σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής περίπτωσης (ζημία), σε σχέση με την αντιμετώπιση του διαμεσολαβητή από την ασφαλιστική εταιρία, σε σχέση με την αντιμετώπιση του πελάτη από την ασφαλιστική εταιρία κ.α. 
Γενικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά εκεί πιστεύω ότι είναι ο ρόλος του ανεξάρτητου διαμεσολαβητή.

– Η Active Delta τι υπηρεσίες παρέχει στους πελάτες της;

Οι ασφαλιστικές συμβάσεις περιγράφουν: τι θα γίνει όταν θα. . .συμβεί το περιστατικό, ή πως θα. . .αντιμετωπιστεί το περιστατικό, ή με ποια διαδικασία και βάση ποιων όρων θα … αποζημιωθεί το περιστατικό.

Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος για τις προ συμβατικές υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών και δεδομένου ότι μιλάμε σε <μέλλον διαρκείας> αποδεδειγμένα προσφέρουμε στον πελάτη μας την παρουσία μας την κατάλληλη στιγμή ,στο κατάλληλο σημείο για να τον βοηθήσουμε άμεσα ή έμμεσα. 

– Για την εταιρεία ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Οι στόχοι μας σε πρώτη φάση είναι να έχουμε παρουσία σε μία αγορά που τελεί υπό κρίση. Δεδομένου ότι η αγορά βάλλεται από πολλούς παράγοντες διαπιστώνουμε ότι πέραν της οικονομικής κρίσης υπάρχει και κρίση αξιών. Στόχος μας είναι να διατηρηθούμε στα επίπεδα που βρισκόμαστε με αυξητικές τάσεις. Αυτό επιτυγχάνετε αφ ενός με ανοίγματα σε νέες αγορές ανθρώπων προωθώντας νέα καινοτόμα προϊόντα  και  αφ έτερου με ανάπτυξη στους ήδη υπάρχοντες πελάτες μέσω της διασταυρούμενης πώλησης.

 -Έχετε υποστεί ζημιά από την κρίση;

Κυρίως εγκαταλείπουν και περιπλανώνται, αυτοί  που δεν έχουν παραπάνω από ένα προϊόν σε εμάς και κυρίως αυτοί που συνεργαζόμαστε στον κλάδο αυτοκινήτου. Με τους ανθρώπους που έχουμε εξελίξει τη <σχέση συνεργασίας> πέρα από το αυτοκίνητου, θεωρώ ότι είναι οι πελάτες, που μας στηρίζουν και εξελίσσουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις μας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ανάπτυξης.

– Δηλαδή οι απώλειες σας είναι στο αυτοκίνητο;

Ναι. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει πληγεί σε κάποιο βαθμό και ο κλάδος της υγείας, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί τα ασφάλιστρα, και ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία. Ο καταναλωτής ανασυντάσσεται, ιεραρχεί και σκέφτεται διπλά τα έξοδα του.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη, εν τούτης η οικονομική δυσκολία τον κρατάει σε στάση άμυνας. Θεωρώ ότι τα νέα προϊόντα ετήσιας κάλυψης τα οποία προτείνονται αποτελούν και δίνουν μια πρόσκαιρη λύση.

– Η σύνταξη πουλιέται αυτή τη στιγμή ή δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή ως προϊόν;

Η σύνταξη είναι ένα προϊόν που θα πουλήσει τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι το κύριο αρνητικό γεγονός που επλήγη  ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης (σύνταξης) είναι η κατάρρευση της Ασπίς Πρόνοια όπου παρά την πρόβλεψη του νόμου για εξασφάλιση του καταναλωτή μέσω των αποθεματικών, τελικώς είχε άσχημα αποτελέσματα στην αγορά τους καταναλωτές και τον κλάδο.
Ο καταναλωτής αισθάνθηκε εκτεθειμένος, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι οικονομίες του, που εμπιστεύτηκε σε ασφαλιστική εταιρεία μέσα από το πλαίσιο νόμου και την εγγύηση του κράτους, αποδεδείχθηκαν ανεδαφικές.

Αφ ενός έχασε τα χρήματα του και  αφ έτερου βίωσε το άδικο, βλέποντας ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνες σε όλους αυτούς οι όποιοι είναι σχετικοί με την εποπτεία και για τόσα χρόνια εξέδιδαν χαρτιά φερεγγυότητας.

Εν τούτοις θεωρώ ότι η οικονομική δυσπραγία σε συνάρτηση με την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργεί προϋποθέσεις ανασφάλειας στον καταναλωτή , ως εκ τούτου συνειρμικά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια ότι θα είναι δημιουργικά για την σταδιακή ανάπτυξη του κλάδου. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *